EDI_Portal_top

EDI knytter sammen bedrifter

EDI er et felles språk for IT-systemer som gjør at IT-systemene i din bedrift kan snakke med samarbeidspartnernes IT-systemer.


EDI står for Electronic Data Interchange og betyr "elektronisk utveksling av data", eller mer presist, "elektronisk samhandling". Data som utveksles mellom bedrifter, er vanligvis forretningsdokumenter som:

  • fakturaer

  • bestillinger

  • følgesedler

  • varekataloger

  • logistikkdokumenter

Men det kan også være alle mulige andre slags dokumenter. Det finnes tusenvis av EDI-standarddokumenter som dekker alt fra resepter til kontoutdrag. Hvis det ikke finnes noe standarddokument som dekker behovet, kan dere opprette egne dokumenttyper.

Det finnes en rekke EDI-standarder for dokumenttyper og formater. Noen av de vanligste er EDIFACT, X12, Tradacoms og NemHandel (OIOUBL). Standardene har varierende utbredelse avhengig av bransjer og geografi.

Kom i gang med EDI

EDI-løsningen fra BIZbrains heter EDI Portal. EDI-portalen støtter alle dokumenttyper og alle formater. Så uansett hvor i verden forretningspartnerne befinner seg, og uansett bransje, vil EDI-portalen gjøre det lett å sørge for at de elektroniske dokumentene flyter automatisk inn i og ut av bedriftens IT-systemer.


Les mer om EDI Portal